വെള്ളവും വീഞ്ഞും തമ്മിലെന്ത് ? കുടിക്കാൻ വെള്ളമില്ലാത്തവന് വെള്ളം. വീഞ്ഞ് വേണ്ടവന് വീഞ്ഞ്.. സമത്വം എന്ന അവകാശവാദത്തെ വെട്ടി പരിക്കേൽപ്പിച്ചു കൊണ്ടാണ് വെള്ളം എങ്കിലും കിട്ടിയല്ലോ എന്ന താത്കാലിക ആശ്വാസത്തിൽ ആണു നമ്മൾ ആശയങ്ങളിൽ നിന്നും പിന്മാറുന്നത്. സാമ്പത്തിക അസമത്വത്തെ അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കൽ കൂടിയാണിത് ....                     Read More
More...
പെണ്‍ഗ്വിന്‍
    ജയശങ്കര്‍ എ.എസ് അറയ്ക്കല്‍
കാലാന്തരങ്ങള്‍
    വിദ്യ വാസുദേവൻ‌
നിന്നിലൂടെ….
    മീര കൃഷ്ണന്‍

More...
ചരിത്രം നായാടുമ്പോള്‍
    ഫസല്‍ റഹ്മാന്‍
മഞ്ഞും വിമലയും
    ശ്രീലത ജി പിള്ള